ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

image-135533-7 angiologia-cirgurgia-vascular.jpg?1421159040620

Φλεβική Θρόμβωση: Οφείλεται στο σχηματισμό θρόμβου μέσα στο φλεβικό δίκτυο. Μπορεί να εντοπίζεται στην κάτω κοίλη φλέβα, στη λαγόνιο, μηριαία, ιγνυακή και κνημιαίες φλέβες. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία, η παχυσαρκία, η χρήση αντισυλληπτικών δισκίων, η καρδιακή ανεπάρκεια και η ύπαρξη κιρσών στα κάτω άκρα. Οι κίνδυνοι είναι:

  • Μόνιμο οίδημα του σκέλους
  • Πνευμονική εμβολή
  • Χρόνια ανεπάρκεια των βαλβίδων
  • Δευτεροπαθείς κιρσοί
  • Σχηματισμούς άτονου έλκους

Η θεραπεία γίνεται με φάρμακα (χορήγηση ηπαρίνης και αντιπηκτικών από το στόμα), ενώ μπορεί να ακολουθήσει χειρουργική επέμβαση.

Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια: Είναι μια προοδευτικά εξελισσόμενη πάθηση, η οποία εκδηλώνεται με ένα μεγάλο φάσμα συμπτωμάτων και κλινικών σημείων, όπως:

  • Οίδημα
  • Πόνο
  • Καυσαλγία
  • Υπέρχρωση δέρματος
  • Άτονα έλκη

Αυτά είναι απόρροια της φλεβικής υπέρτασης και της στάσης του αίματος στο φλεβικό δίκτυο.